Gravrøysene på Fiskebekkåsen er blant de kulturminner du kan oppleve ute i marka. Gravrøysene kan være over 3000 år gamle.

Siljuhaugen er en av bygdas mest spesielle kulturminner. Mange tror at haugen kan ha vært et maktsymbol for en lokal krigerhøvding fra vikingtiden.
Gå til:
Kart over kulturminner

Kartet viser en oversikt over 70 av Siljans mest spesielle kulturminner.