.

Gå til
Siljan JF
Fritzøe Skoger

Linker:

Skal du jakte i Siljanmarka, kan du ta kontakt med Siljan jeger- og fiskerforening. Er du medlem har har du muligheter til å leie terreng for småviltjakt. Det er også muligheter å leie terreng for storvilt eller småviltjakt på eiendommene til Fritzøe Skoger i Siljan. Kontakt skogkontoret til Fritzøe i Siljan.

Jaktsesongen 2000 og 2001 ble det skutt mye skogsfugl i Siljanskogene. Det er lenge side det har vært så store fangster med skogsfugl i Siljan.